Посока

Този свят е изцяло небе. А след него? Отново небето. И се питам: Сега накъде? Накъдето ме води сърцето… То…

Промяна

Светът се променя изцяло, когато протегнеш в прегръдка ръце. Когато отсреща познаеш приятел и двама сте с общо сърце… Светът…

От утре

И винаги, в копнеж по незавършеност, решаваме да променим нещата. От утре ще сме вече с друга същност. По-истинска. По-бяла….

Рецепта за лято

Вече има щурчета ще препусна към лятото, ще прегърна късмета,  ще разперя крилата си, вече има светулки ще ми греят…

С всеки дъх

Научих се единствено на смелост да мина през живота като вихър, да вярвам без съмнение във себе си, да бъда…